IT’S SAID etc. THAT (Passive konu anlatımı)

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

IT’S SAID etc. THAT…
acknowledge       believe          declare          fear            know             report            suspectallege                  claim             estimate        feel             project          say                thinkassume               consider        expect           find            prove            suppose        understand
Yukarıdaki yüklemlerden sonra that clause geliyorsa bu cümlelerin iki ayrı pasif şekli olur. İlki It is said that… şeklinde başlayandır. Diğeri ise şöyle yapılır:1.      That clause’daki özne başa, yani it zamirinin yerine getirilir.2.      It zamirinin yüklemi yeni özneye göre çekimlenir.3.      That zamiri kaldırılır, that-clause yüklemi to V1 biçimine getirilir. Kalıp ve örnek cümleler aşağıda verilmiştir.a) Ana cümle ve that clause eş zamanlıysa:
It is said that SB does ST. SB is said to do ST.It is believed that he lives in London. He is believed to live in London.           
It was said that SB did ST.SB was said to do ST.It was believed that he lived in London.He was believed to live in London.
to be
It is said that SB is ST.SB is said to be ST.It is thought that you are a doctor.         You are thought to be a doctor.
It was said that SB was ST.                    SB was said to be ST.It was thought that you are a doctor.      You were thought to be a doctor.
b) That clause simple future veya modal almışsa.
It is said that SB will do ST.                   SB is said to do ST.It is expected that they will settle in London.They are expected to settle in London.
It was said that SB would do ST.            SB was said to do ST.It was expected that they would settle in London.They were expected to settle in London.
It is said that SB can do ST.                   SB is said to be able to do ST. (ability ise)It is believed that you can win the race.You are believed to be able to win the race.
c) Ana cümle ve that clause eş zamanlı ve that clause continuous ise:
It is said that SB is doing ST.SB is said to be doing ST.It is reported that he is making a rapid recovery.He is reported to be making a rapid recovery.
It was said that SB was doing ST.SB was said to be doing ST.It was reported that he was making a rapid recovery.He was reported to be making a rapid recovery.
d) that clause’un zamanı ana cümleninkinden daha önce ise:
It is said that SB did ST.                        SB is said to have done doing ST.It is said that he lived in London in his youth.He is said to have lived in London in his youth.
It is said that SB has done ST.               SB is said to have done doing ST.It is said that he has lived in London for a long time.He is said to have lived in London for a long time.
It was said that SB had done ST.            SB was said to have done doing ST.It was said that he had lived in London for a long time.He was said to have lived in London for a long time.
to be
It is said that SB was ST.                        SB is said to have been ST.It is understood that your mother was a judge.Your mother was understood to have been a judge.
It was said that SB had been ST.           SB was said to have been ST.It was known that your mother had been a judge.Your mother was known to have been a judge.
 e) that clause’un zamanı ana cümleninkinden daha önce ve continuous ise:
It is said that SB was doing ST.               SB is said to have been doing ST.It is known that you were dancing with that boy last night.You are known to have been dancing with that boy last night.
It is said that SB has been doing ST.      SB is said to have been doing ST.It is said that he has been living in London for a long time.He is said to have been living in London for a long time.
It was said that SB had been doing ST.  SB was said to have been doing ST.It was said that he had been living in London for a long time.He was said to have been living in London for a long time.
 Görüldüğü gibi eş zamanlılarda ilk fiil to infinitive (to V1) yapılıyor, farklı zamanlılarda perfect infinitive (to have V3). İlk fiil yardımcı fiilse to infinitive olan bu yardımcı fiil oluyor.am/is/are/was/were      eşzamanlı        to bewas/were                     önceki zaman  to have beenhas/have/had               eşzamanlı        to havehas/have/had               önceki zaman  to have