Get V3 - Need V3 - Have st V3 (Konu Anlatımı)

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

GET V3

Bazen edilgen mana vermek için be+V3 yerine get+V3 kullanırız.Get ani ve beklenmedik olaylarda tercih edilir, action belirten
yüklemlerle kullanılır, state belirten yüklemlerle kullanılmaz.
s         He got arrested for dangerous driving. (Tehlikeli araba kullanmaktan dolayı tutuklandı)
s         I don’t often get invited to the parties. (Partilere sık davet edilmem.)
s         I'm not sure how the window got broken. (Pencerenin nasıl kırıldığından emin değilim)
s         Jill is liked by everybody. (not Jill gets liked by everybody)

NOTE: Bu yapı aktif cümle anlamına gelecek şekilde de kullanılır; bazen sadece öyle kalıplaşmış olduğundan, bazense beklenmezlik anlamı verdiği veya aniden gerçekleştiğinden GET ile kullanılır.
s         The little boy got lost in the park. (Küçük çocuk parkta kayboldu.)
s         They’re getting married later this year. (Bu yılın sonuna doğru evlenecekler)

Aynı zamanda
s         Get divorced= boşanmak  get dressed= giyinmek   get changed= üstünü değiş(tir)mek

NEED + Ving

Need yüklemi ardından Ving alınca anlam edilgen olur.

§          The ceiling needs painting (= The ceiling needs to be painted.)
§          My hair needs cutting (= My hair needs to be cut.)

HAVE ST V3

İstenmeyen bir eylemin gerçekleştiğini belirtmek için have ST done kalıbını kullanabiliriz. Burada mana pasiftir ve eylemi yapan özne konumundaki kişi veya şey değildir. Aksine bunlar eylemden etkilenene nesnenin sahibi durumundadırlar:
§          Jim had his car stolen last night. (= Jim's car was stolen)
§          They had their roof blown off in the storm. (= Their roof was blown off in the storm)